Hướng dẫn sửa đường dẫn Google Meet

Để có thể sửa link Google Meet bạn có thể làm theo cách sau đây:

  1. Truy cập vào trang web Mentori để đăng nhập. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, bạn nhấp chọn vào biểu tượng ảnh, và chọn hình thức kết nối

  1. Màn hình hình thức kết nối xuất hiện, tại đây bạn có thể đổi đường dẫn

Sau đó chọn nút Cập nhật, lúc này đường dẫn kết nối mới đã được cập nhật.

Last updated