Điều khoản sử dụng

Các điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web mentori.vn

 1. Định nghĩa và giải thích

 • “Mentor” là người cố vấn, hướng dẫn bao gồm các sinh viên có thành tích xuất sắc hoặc những người đi làm, các chuyên gia trong từng lĩnh vực.

 • “Mentee” là những người có nhu cầu được cố vấn, hướng dẫn về một số lĩnh vực nhất định.

 • “Người dùng” (bao gồm mentor và mentee) đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web mentori.vn hoặc các Dịch vụ Mentori.

 • “Nội dung Người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, hình ảnh, đồ họa, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web mentori.vn.

 • “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng.

 • “Cơ sở dữ liệu Hồ sơ Mentori” là hồ sơ mentor/mentee được khởi tạo và được đăng tại các cơ sở dữ liệu Mentori.

 • “Cơ sở dữ liệu Mentori” bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm, cơ hội đăng trên trang web Mentori và tất cả thông tin của các mentor, mentee và các tổ chức, doanh nghiệp được đăng ký trên mentori.vn.

 1. Dịch vụ của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giúp định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam thông qua Chương trình Mentoring. Nhằm thúc đẩy sứ mệnh này, chúng tôi cung cấp các Sản phẩm và dịch vụ được mô tả dưới đây cho bạn:

 • Kết nối bạn với những người mà bạn quan tâm: Chúng tôi giúp bạn tìm, kết nối và học hỏi với mọi người qua các Sản phẩm của Mentori mà bạn sử dụng. Mối quan hệ khăng khít hơn tạo ra các cộng đồng tốt hơn và chúng tôi tin rằng dịch vụ của mình hữu ích nhất khi mọi người được kết nối với nhau.

 • Giúp bạn khám phá nội dung, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm: Chúng tôi hiển thị cho bạn các cơ hội tình nguyện, du học..; sự kiện hữu ích và thông tin tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức để giúp bạn định hướng cũng như phát triển, hoàn thiện bản thân.

 • Chống hành vi có hại đồng thời bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng của chúng ta: Mọi người sẽ chỉ xây dựng cộng đồng trên Mentori nếu họ cảm thấy an toàn. Chúng tôi có đội ngũ riêng để phát hiện hành vi sử dụng sai mục đích Sản phẩm của mình, hành vi có hại với người khác và các tình huống mà chúng tôi có thể hỗ trợ hoặc bảo vệ cộng đồng của mình. Nếu biết về hành vi hoặc nội dung như vậy, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp, ví dụ như trợ giúp, xóa nội dung, chặn quyền truy cập vào các tính năng nhất định, vô hiệu hóa tài khoản hoặc liên hệ với cơ quan hành pháp.

 • Nghiên cứu các cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu và cộng tác với những bên khác để cải tiến Sản phẩm của mình. Một trong những biện pháp của chúng tôi là phân tích dữ liệu mình có và hiểu cách mọi người sử dụng Sản phẩm của mình.

 1. Chính sách dữ liệu

Chúng tôi phải thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nhằm cung cấp các dịch vụ này. Chúng tôi có nội dung chi tiết cách làm của mình trong Chính sách dữ liệu mà bạn phải đồng ý để sử dụng Sản phẩm của chúng tôi

 1. Các quy tắc bổ sung

4.1 Cập nhật Điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển các tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cộng đồng của chúng tôi. Do đó, thỉnh thoảng chúng tôi cần cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác các dịch vụ và cách làm của mình. Trừ khi có quy định khác của pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi các Điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại trước khi thay đổi có hiệu lực. Sau khi bất kỳ Điều khoản cập nhật nào có hiệu lực, bạn sẽ bị ràng buộc theo các điều khoản này nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

4.2 Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Nếu chúng tôi xác định bạn đã vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của mình, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn để bảo vệ cộng đồng và các dịch vụ của mình, bao gồm tạm ngừng quyền truy cập vào tài khoản hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu bạn khiến chúng tôi gặp rủi ro hoặc rắc rối liên quan đến pháp luật hoặc khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện hành động này. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tài khoản vào lần tiếp theo bạn truy cập tài khoản của mình.

4.3 Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực cung cấp Sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho tất cả những người sử dụng. Tuy nhiên, Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc Sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót.

Chúng tôi không kiểm soát hoặc chi phối hành động hay phát ngôn của mọi người và những đối tượng khác. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động hoặc cách ứng xử (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của họ hoặc mọi nội dung mà họ chia sẻ (bao gồm nội dung phản cảm, không phù hợp, tục tĩu, bất hợp pháp và các nội dung có thể bị phản đối khác).

Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về Sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Sản phẩm của Mentori, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

4.4 Tranh chấp

Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng là tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.

4.5 Nội dung khác

Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty Cổ phần Giải pháp Kết nối Mentori Việt Nam về việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

Khi nhận thấy bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không khả thi thì phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này thì điều này sẽ không bị coi là khước từ. Mọi sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký.

Các Điều khoản này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi của bạn và những đề xuất khác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi/đề xuất đó mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ bồi thường nào cho bạn; đồng thời chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung đó.

Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

 1. Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Email: contact@mentori.vn

Hotline: 036 2685579

Last updated