Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với nền tảng Mentori.vn (bao gồm website http://mentori.vn và ứng dụng di động Mentori) được được vận hành bởi Công ty Cổ phần Giải Pháp Kết nối Mentori Việt Nam. Mentori nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với nền tảng Mentori (chúng tôi gọi chung Các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là "Các Dịch Vụ"). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách dữ liệu này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi mục đích chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

 1. Dữ liệu chúng tôi thu thập

Để cung cấp Sản phẩm của Mentori, chúng tôi phải xử lý các thông tin về bạn. Các loại thông tin mà chúng tôi xử lý phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin tài khoản

Để tham gia vào cộng đồng Mentori, bạn cần phải đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin chính xác về tên, số điện thoại, email và mật khẩu.

Hồ sơ

Bạn có thể tự do lựa chọn thông tin để điền vào Hồ sơ của bạn, bao gồm học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, ảnh cá nhân, địa chỉ thường trú,... Bạn không bắt buộc phải cung cấp những thông tin này trong Hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, thông tin hồ sơ sẽ quyết định bạn có được kết nối bởi các Cố vấn (Mentor) hay không. Đừng thêm bất kì thông tin cá nhân nào mà bạn không muốn bị công khai vào Hồ sơ.

Các hoạt động kết nối và cách sử dụng của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về những người và tài khoản mà bạn kết nối cũng như cách bạn tương tác với họ trên các Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như những Chương trình Kết nối Cố vấn (Mentoring) bạn từng tham gia.

Các giao dịch của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về các giao dịch bạn thực hiện trên Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như các giao dịch khi tham gia Chương trình Kết nối Cố vấn.

 1. Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có như mô tả bên dưới. Đồng thời, chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp và hỗ trợ Sản phẩm của chúng tôi. Dưới đây là cách thực hiện:

2.1 Cung cấp, cá nhân hóa và cải tiến Sản phẩm của chúng tôi:

 • Cung cấp, cá nhân hóa các tính năng và nội dung cũng như đưa ra các gợi ý cho bạn (chẳng hạn như các bài viết hoặc thông tin cơ hội mà bạn có thể quan tâm hay những người có thể bạn muốn kết nối) trên Sản phẩm của chúng tôi.

 • Cải tiến sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm, chẳng hạn như bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm và khắc phục sự cố các tính năng, sản phẩm mới

2.2 Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật:

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn của Sản phẩm, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên Sản phẩm của Mentori.

2.3 Liên lạc với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Sản phẩm của chúng tôi, cũng như cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

 1. Bạn có phép chúng tôi sử dụng những thông tin bạn chia sẻ để

3.1 Hiển thị trên sản phẩm của Mentori

Bạn cho phép mọi người xem thông tin công khai của Cố vấn (Mentor) và Người cần cố vấn (Mentee) trên hoặc ngoài Sản phẩm của chúng tôi. Thông tin này bao gồm tên; thông tin trong Hồ sơ của bạn (không bao gồm thông tin cá nhân như số điện thoại, email, địa chỉ..). Bạn, những người khác sử dụng Mentori cũng như chúng tôi có thể gửi thông tin công khai cho bất cứ ai trên hoặc ngoài Sản phẩm của chúng tôi.

3.2 Chia sẻ với các đối tác bên thứ 3

Bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba với mục đích là giúp chúng tôi vận hành các công ty của mình và cung cấp dịch vụ miễn phí cho mọi người; đồng thời cũng mang lại cho bạn các cơ hội phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin:

 • Nhà tuyển dụng: Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức thông tin về bạn để từ đó bạn có những cơ hội được tiếp xúc với nhiều cơ hội việc làm, cơ hội du học, tình nguyện,.. hơn phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu của bạn.

 • Yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan hành pháp: Chúng tôi chia sẻ thông tin với cơ quan hành pháp hoặc theo yêu cầu pháp lý

 1. Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin

Đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn, bạn có thể:

 • Thay đổi hoặc sửa dữ liệu: Bạn có thể chỉnh sửa một số dữ liệu cá nhân của mình thông qua tài khoản của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi, cập nhật hoặc sửa dữ liệu của bạn trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt nếu dữ liệu đó không chính xác.

 • Phản đối, hoặc Hạn chế sử dụng Dữ liệu: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu chúng tôi không có quyền hợp pháp để tiếp tục sử dụng dữ liệu đó) hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó (ví dụ: nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác hoặc được lưu giữ bất hợp pháp).

 • Quyền truy cập hoặc lấy dữ liệu của bạn: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn và có thể yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp ở dạng máy có thể đọc được.

Đóng tài khoản

 • Nếu bạn chọn đóng tài khoản của mình, dữ liệu cá nhân của bạn nói chung sẽ ngừng hiển thị cho những người khác trên Mentori.

 • Xóa vĩnh viễn toàn bộ các bài viết (nếu có) mà bạn đã chia sẻ trên Mentori, người dùng khác không thể truy cập lại

 • Xóa vĩnh viễn hồ sơ của bạn trên Mentori (bao gồm các thông tin cá nhân, chương trình cố vấn nếu có), người dùng khác không thể truy cập lại

 • Bạn không thể khôi phục lại hồ sơ hay các bài viết đã chia sẻ trên Mentori

 • Các buổi cố vấn với bạn cũng như đánh giá người khác viết cho bạn vẫn có thể được truy cập bởi người đó khi họ đăng nhập tài khoản của chính mình

 • Mentori sẽ tiếp nhận yêu cầu xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý và gửi lại thông báo cho bạn khi việc xóa tài khoản sẽ hoàn tất trong vòng 7 ngày làm việc.

 1. Những điều bạn có thể chia sẻ và thực hiện trên Mentori

Bạn đồng ý không tham gia hành vi được mô tả dưới đây (hoặc không tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện hành vi đó):

 • Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ nội dung nào:

 • Vi phạm các Điều khoản này, Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi và các điều khoản, chính sách khác áp dụng cho việc sử dụng Mentori của bạn.

 • Bất hợp pháp, gây nhầm lẫn, phân biệt đối xử hoặc gian lận.

 • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác.

 • Bạn không được tải lên vi-rút hoặc mã độc hại hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hình thức đúng của Sản phẩm của chúng tôi.

 • Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (không được chúng tôi cho phép trước) hoặc cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.

Chúng tôi có thể xóa nội dung bạn chia sẻ vi phạm các quy định này và nếu thích hợp, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn.

Nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo nội dung hoặc hành vi mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình hay các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

 1. Các quyền bạn cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cần bạn cấp Quyền sử dụng nội dung bạn tạo và chia sẻ để cung cấp dịch vụ của mình: Bạn sở hữu nội dung mình tạo và chia sẻ trên Mentori. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn. Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý để sử dụng nội dung đó. Điều này nghĩa là, ví dụ: nếu chia sẻ tin tuyển dụng trên Mentori, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ, sao chép và chia sẻ tin đó với người khác.

Last updated