Hướng dẫn đánh giá

Sau mỗi buổi cố vấn bạn hãy để lại đánh giá cho Mentor/Mentee để thể hiện lòng biết ơn với cố vấn của bạn bằng cách gửi cho họ những lời tâm huyết nhất sau buổi hẹn hoặc giúp cho Mentee của mình tiến bộ hơn.

Để đánh giá buổi cố vấn bạn vui lòng truy cập vào website Mentori và làm theo cách sau:

Bước 1: Truy cập vào Quản lý lịch hẹn và chọn lịch hẹn muốn đánh giá tại tab chờ đánh giá

Bước 2: Nhấp chọn nút Đánh giá, hiển thị Bạn có thể đánh giá theo thang điểm từ 1 - 5 sao (với 5 sao là cao nhất) > Viết đánh giá > Nhấn Gửi phản hồi để đăng đánh giá.

  • Với trường hợp buổi cố vấn không diễn ra bạn có thể lựa chọn ở đây là Buổi cố vấn không diễn ra, đồng thời nêu cụ thể lý do là gì và nhấn Gửi phản hồi.

Last updated