Hướng dẫn tạo, sửa chương trình cố vấn

Chương trình cố vấn chỉ hiển thị khi bạn là Mentor

  1. Thêm chương trình cố vấn

Để thêm chương trình cố vấn như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang cá nhân của bạn, sau đó chọn tab Hồ sơ

Bước 2: Ngay đầu tab này bạn sẽ thấy Chương trình mentoring của bạn hiển thị tại đây, để thêm bạn nhấp chọn nút Thêm

Bước 3: Màn hình hiển thị một số chương trình mà Mentori đã gợi ý cho bạn như:

  • Định hướng, chia sẻ kinh nghiệp nghề nghiệp

  • Hoạt động ngoại khóa/Học bổng du học/Cuộc thi

  • Kỹ năng mềm

  • Chủ đề bất kỳ

  • Hoặc bạn có thể tự đưa ra chủ đề của mình

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin vào các ô sau đó Lưu

  1. Sửa, xóa chương trình cố vấn

Bước 1: Truy cập vào trang cá nhân của bạn, sau đó chọn tab Hồ sơ

Bước 2: Ngay đầu tab này bạn sẽ thấy Chương trình mentoring của bạn hiển thị tại đây, để thêm bạn nhấp chọn nút Cập nhật

Bước 3: Chọn chương trình cố vấn bạn muốn chỉnh sửa bằng cách chọn biểu tượng chỉnh sửa trên góc của từng chương trình. Tại đây bạn có thể xóa chương trình bằng cách chọn biểu tượng dấu x

Bước 4: Chỉnh sửa lại thông tin muốn thay đổi và nhấp nút Lưu.

Last updated