Comment on page

Tôi có thể đề xuất thay đổi thời gian của buổi cố vấn được không?

Bạn hoàn toàn có thể đề xuất thay đổi thời gian của buổi cố vấn dù là Mentor hay Mentee và đảm bảo rằng cả Mentor và Mentee đều thống nhất với sự thay đổi này.
Sau khi đặt lịch cố vấn thành công, trạng thái của lịch hẹn ở trạng thái chờ xác nhận và sắp diễn ra, bạn vẫn được yêu cầu thay đổi lịch hẹn, các bước như sau:
Bước 1: Truy cập vào website, chọn Quản lý lịch hẹn
Bước 2: Chọn lịch bạn muốn đổi tại tab Chờ xác nhận hoặc Sắp tới, ấn chọn nút Đổi lịch hẹn
Bước 3: Màn hình thay đổi lịch hẹn, cho phép bạn chọn thời gian và ngày như mong muốn cùng với đó là lý do đổi lịch hẹn
Ấn chọn nút Lưu, thông tin thời gian mong muốn đổi của bạn đã được gửi đến cho Mentor/Mentee. Hãy chờ họ đồng ý đổi lịch này nhé.