Ảnh đại diện, ảnh bìa

  1. Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh đại diện

Cách thêm ảnh đại diện hoặc thay đổi ảnh đại diện hiện tại:

Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải Mentori.

Bước 2: Nhấp vào ảnh đại diện của mình

Bước 3: Tải ảnh từ máy tính lên, rồi nhấp và Lưu.

Để có chất lượng tốt nhất, ảnh đại diện nên có chiều rộng và chiều cao tối thiểu là 320 pixel.

  1. Làm cách nào để thêm hoặc thay đổi ảnh bìa?

Ảnh bìa là ảnh lớn ở đầu trang cá nhân, phía trên ảnh đại diện của bạn. Giống như ảnh đại diện, bất kỳ ai truy cập trang cá nhân của bạn cũng đều nhìn thấy ảnh đó.

Cách thêm hoặc thay đổi ảnh bìa:

Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải Mentori.

Bước 3: Nhấp vào Tải ảnh lên và Lưu thay đổi

Lưu ý: Ảnh bìa của bạn phải rộng tối thiểu 720 pixel.

Last updated