Comment on page

Hướng dẫn tạo, sửa, xóa lịch rảnh

  1. 1.
    Tạo lịch rảnh
Bước 1: Truy cập vào trang web Mentori để đăng nhập. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, bạn nhấp chọn vào biểu tượng ảnh, và chọn Cài đặt lịch rảnh
Bước 2: Chọn các khung thời gian bạn có thể cố vấn, chọn các lựa chọn Lặp lại của lịch và Lưu lịch rảnh.
  1. 2.
    Sửa, xóa lịch rảnh
Bước 1: Chọn lịch rảnh bạn muốn sửa, ấn chọn vào khung thời gian lịch đó
Bước 2: Sửa lịch rảnh theo các lựa chọn: Không lặp lại, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Vào ấn chọn Lưu
Tại đây nếu bạn muốn xóa lịch rảnh hãy chọn vào nút Xóa, lịch rảnh sẽ bị xóa khỏi hệ thống.