Hướng dẫn tạo, sửa, xóa lịch rảnh

  1. Tạo lịch rảnh

Bước 1: Truy cập vào trang web Mentori để đăng nhập. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, bạn nhấp chọn vào biểu tượng ảnh, và chọn Cài đặt lịch rảnh

Bước 2: Chọn các khung thời gian bạn có thể cố vấn, chọn các lựa chọn Lặp lại của lịch và Lưu lịch rảnh.

  1. Sửa, xóa lịch rảnh

Bước 1: Chọn lịch rảnh bạn muốn sửa, ấn chọn vào khung thời gian lịch đó

Bước 2: Sửa lịch rảnh theo các lựa chọn: Không lặp lại, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Vào ấn chọn Lưu

Tại đây nếu bạn muốn xóa lịch rảnh hãy chọn vào nút Xóa, lịch rảnh sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Last updated