Thêm, chỉnh sửa hồ sơ

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân cơ bản (ví dụ: giới tính, thông tin liên hệ, mối quan hệ, công việc, học vấn). Cách chỉnh sửa thông tin:

  1. Thêm

Bước 1: Nhấp vào nút Thêm tại đầu mỗi mục như: Kinh nghiệm làm việc, quá trình học tập, hoạt động ngoại khóa, giải thưởng, kỹ năng, chứng chỉ.

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin vào các ô, sau đó nhấp chọn Lưu

Như vậy bạn đã thêm thành công vào hồ sơ trang cá nhân. Riêng mục giới thiệu bản thân chỉ được phép chỉnh sửa.

  1. Sửa, xóa hồ sơ trang cá nhân

Bước 1: Nhấp vào nút Cập nhật tại đầu mỗi mục như: Giới thiệu, kinh nghiệm làm việc, quá trình học tập, hoạt động ngoại khóa, giải thưởng, kỹ năng, chứng chỉ.

Bước 2: Lựa chọn thông tin muốn chỉnh sửa, sau đó chọn biểu tượng sửa. Tại đây bạn có thể chọn biểu tượng x để xóa thông tin.

Bước 3: Chỉnh sửa lại nội dung và Lưu thông tin.

Last updated