Mentor/Mentee đến lịch cố vấn mà không tham gia thì phải làm sao?

Trong trường hợp đến giờ của buổi cố vấn mà các bạn Mentor/Mentee chưa vào tham gia bạn sẽ cần làm như sau:

Cách 1: Hãy truy cập vào trang web hoặc app Mentori để nhắn tin cho Mentor/Mentee đó.

Cách 2: Bạn có thể liên lạc trực tiếp đến Mentori để được hỗ trợ nhanh nhất

Last updated