Lưu ý khi chọn thời gian đặt lịch

Khi bạn đặt lịch cố vấn, cần lưu ý khi chọn thời gian như sau:

  • Không nên đặt lịch quá sát giờ (dưới 12 giờ) vì Mentor sẽ không kịp phản hồi lịch hẹn của bạn. Hiện tại với lịch đặt quá sát giờ, Mentori sẽ hiển thị cho bạn một thông báo để bạn có thể cân nhắc chọn lịch khác.

Last updated