Quản lý tài khoản

 1. Làm cách nào để đổi tên hiển thị?

Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải Mentori.

Bước 2: Chọn Thông tin cá nhân

Bước 3: Tại màn hình thông tin cá nhân bạn có thể đổi các thông tin sau:

 • Họ và tên: Sẽ là tên hiển thị của bạn trên Mentori

 • Số điện thoại

 • Địa chỉ

 • Ngày sinh

 • Giới tính

 • Link facebook, link skype

 • Riêng với email đã xác thực hiện tại bên Mentori chưa hỗ trợ đổi thông tin qua website

Bước 4: Nhấp chọn Cập nhật để lưu thông tin

 1. Đổi mật khẩu

Cách đổi mật khẩu trên Mentori nếu bạn đã đăng nhập:

Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải Mentori.

Bước 2: Chọn Đổi mật khẩu

Bước 3: Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn.

Bước 4: Nhấp vào Cập nhật

Khi tạo mật khẩu mới, hãy lưu ý:

 • Mật khẩu nên dễ nhớ với bạn nhưng khó đoán với người khác.

 • Không nên sử dụng email, số điện thoại hay sinh nhật của bạn làm mật khẩu.

 • Mật khẩu có độ dài từ 6 đến 32 ký tự.

Last updated