Comment on page

Quản lý tài khoản

 1. 1.
  Làm cách nào để đổi tên hiển thị?
Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải Mentori.
Bước 2: Chọn Thông tin cá nhân
Bước 3: Tại màn hình thông tin cá nhân bạn có thể đổi các thông tin sau:
 • Họ và tên: Sẽ là tên hiển thị của bạn trên Mentori
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Link facebook, link skype
 • Riêng với email đã xác thực hiện tại bên Mentori chưa hỗ trợ đổi thông tin qua website
Bước 4: Nhấp chọn Cập nhật để lưu thông tin
 1. 2.
  Đổi mật khẩu
Cách đổi mật khẩu trên Mentori nếu bạn đã đăng nhập:
Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên phải Mentori.
Bước 2: Chọn Đổi mật khẩu
Bước 3: Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn.
Bước 4: Nhấp vào Cập nhật
Khi tạo mật khẩu mới, hãy lưu ý:
 • Mật khẩu nên dễ nhớ với bạn nhưng khó đoán với người khác.
 • Không nên sử dụng email, số điện thoại hay sinh nhật của bạn làm mật khẩu.
 • Mật khẩu có độ dài từ 6 đến 32 ký tự.