Hướng dẫn xác thực email

Ngay sau khi đăng ký tài khoản mới, bạn sẽ nhận được email xác thực tài khoản. Việc của bạn sẽ là kiểm tra email và làm theo hướng dẫn nhé.

Trong trường hợp bạn chưa nhận được email hoặc muốn đổi lại email khác, bạn làm như sau:

Bước 1: Truy cập vào mục Thông tin cá nhân

Bước 2: Màn hình thông tin cá nhân hiện ra. Tại đây bạn hãy kiểm tra lại email một lần nữa đã đúng hay chưa, nếu chưa đúng hoặc đổi email bạn có thể điền vào ô bên dưới, tiếp tục chọn Cập nhật

Bước 3: Nhấp chọn vào nút Gửi lại email kích hoạt tài khoản. Bạn tiếp tục kiểm tra hòm thư email của mình và làm theo hướng dẫn.

Last updated